شرکت کارگزاری آریا نوین

کاهش نرخ ارز، هیجان و رشد غیر منطقی سهم های بازار پایه

سه شنبه 25 تیر 1398

کاهش نرخ ارز، هیجان و رشد غیر منطقی سهم های بازار پایه

ه گزارش بورس نیوز، بازار امروز رنگ خون به خود گرفته و فشار فروش در اکثر سهم ها مشهود است. شاخص کل تا این لحظه (ساعت ۱۱:۲۰) افت ۶۵۵۸ واحدی نشان می دهد. این در حالی است که خبر بدی به بازار مخابره نشده است محمد کفاش پنجه شاهی مدیرعامل کارگزاری خبرگان سهام در گفتگو با بورس نیوز در خصوص دلایل ریزش بازار بیان کرد: ریزش بازار دلیل خاصی نداشته و منفی شدن تمامی گروه ها و سهم ها منطقی نیست. وی افزود: در چند هفته اخیر برخی سهم های بازار که از وضعیت مناسبی هم برخوردار نبودند، بدون دلیل بنیادی و منطقی رشد کردند و اینک با منفی شدن این سهم ها، جو کلی بازار تحت تاثیر قرار گرفته و منفی شده است. روند امروز بازار سرمایه را عمدتا هیجانی ارزیابی می کنم و دلیلی برای فشار عرضه در سهم های مناسبی که نسبت های P بر E پایینی دارند، وجود ندارد. مسیح زرگر کارشناس بازار سرمایه در همین راستا به بورس نیوز گفت: افت نرخ دلار و فروکش کردن عطش بازارهای ارز و سکه و... احتمالا مهمترین دلیل ریزش بازار سرمایه بوده است. وی افزود: قاعدتا در صورت کاهش نرخ ارز، بازار سرمایه هم تحت تاثیر قرار گرفته و بعضی سهم هایی که با افزایش نرخ ارز رشد کرده بودند، اصلاح قیمتی در پیش خواهند داشت. البته این موضوع نباید کل سهم ها را تحت تاثیر قرار دهد و شاید این زمان، فرصتی برای اصلاح سبد سرمایه گذاری ها باشد. زرگر اضافه کرد: برخی سهم های بازار پایه در این مدت رشد زیادی داشته و اصلاح قیمت این گروه از سهم ها منطقی است. در مقابل به نظر می رسد سهم صنایعی که در شرایط رکود بهتر عمل می کنند، پتانسیل رشد خواهد داشت. سهم صنایع تقویت کننده تقاضای مصرفی مانند لیزینگ ها و بانک ها، گزینه مناسب تری برای سرمایه گذاری خواهد بود. همچنین سهم صنایعی که هنوز افزایش نرخ چندانی نداشته اند، مانند صنعت نیروگاهی، نیز گزینه های مناسبی به نظر می رسد.