شرکت کارگزاری آریا نوین

هیئت مدیره

عزیز دولت خواه دولت سرا

رییس هیات مدیره

علی مولایی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

 
ولی اله برنگی

عضو هیات مدیره

تیم مدیریت

امیر سیاحی

مدیر معاملات - کارشناس ارشد مدیریت مالی

روح اله عباسی

مدیر مالی - کارشناس ارشد مدیریت مالی

ابوبکر عرازپور

مدیر بورس کالا - کارشناس ارشد مدیریت مالی

مجتبی عسگری

مدیر انفورماتیک - کارشناس ارشد IT

اعظم حسن پور

مدیر پذیرش - کارشناس حسابداری

کیوان نعمتی

مدیر داخلی و مسول دفتر مدیر عامل - کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری