شرکت کارگزاری آریا نوین

مجوزهای شركت كارگزاری آریا نوین

 • 1. مجوز فعالیت در بورس اوراق بهادار تاریخ 1388/06/31
 • 2. مجوز مشاور پذیرش در بورس اوراق بهادار . فرابورس . بورس کالا 1393.12.19
 • 3. مجوز ارائه خدمات دسترسی بر خط بازار 1389.10.14
 • 4. مجوز فعالیت در فرا بورس ایران 1391.07.03
 • 5. مجوز سبد گردانی 1391.12.14
 • 6. مجوز دریافت سفارشهای تلفنی با استفاده از مرکز تماس 1393.05.14
 • 7. مجوز معاملات آتی در بورس کالا 1393.05.15
 • 8. مجوز معامله برق 1394.02.29
 • 9. مجوز فعالیت در بورس انرژی 1394.02.23
 • 10. مجوز معامله سلف موازی استاندارد محصولات پتروشیمی 1394.09.30
 • 11. مجوز معامله گواهی سپرده کالایی محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران 1394.10.20
 • 12. مجوز صندوق سرمایه گذاری مهرگان 1392.06.21
 • 13. مجوز معاملات در رینگ محصولات پتروشیمی 1394.04.15