شرکت کارگزاری آریا نوین

خدمات آموزشی

انتشار نسخه دوم سامانه معاملات برخط اکسیر


آموزش کاربری نسخه iOS سامانه رایان همراه


دانلود راهنمای کاربری

ثبت سفارش عرضه اولیه

دانلود

تغییرات نسخه 4.3 اکسیر

دانلود

تغییرات نسخه2.7.3 سامانه اکسیر

دانلود

راهنمای رایان همراه - نسخه 3.8.0 اندروید

دانلود

راهنمای رایان همراه (نسخه ios)

دانلود